Privacy Statement
Ploeger Logistics verklaart hierbij: 


“De persoonsgegevens en overige C.V.-informatie welke door jou naar aanleiding van een vacature op Werken bij Ploeger aan ons zijn verstrekt worden uitsluitend gebruikt gedurende het sollicitatieproces. Jouw gegevens worden bij Ploeger Logistics verwerkt door daartoe geautoriseerde verwerkers van onze HR afdeling en de beslissingsbevoegde leidinggevenden.


Ploeger Logistics verwerkt tijdens de behandeling van jouw sollicitatie de standaard persoonsgegevens. Het gebruik van bijzondere persoonsgegevens is beperkt tot een kopie Paspoort of ID-kaart voor de vaststelling van jouw identiteit als mogelijk vereiste in de loop van het sollicitatieproces. 

Bij een succesvolle sollicitatie zullen op enig moment jouw persoonsgegevens overgebracht worden naar ons personeelsdossier èn aangevuld worden met noodzakelijke en/of wettelijk voorgeschreven informatie zoals een Burger Service Nummer, kopie paspoort etc. 


Indien een sollicitatieprocedure geen vervolg krijgt wordt je daarvan op de hoogte gesteld en worden jouw persoonsgegevens onmiddellijk vernietigd, je ontvangt geen bevestiging. Indien een vacature niet onmiddellijk wordt ingevuld kan er behoefte ontstaan jouw persoonsgegevens ‘in portefeuille’ te houden. Door jouw sollicitatie wordt je geacht jouw toestemming daartoe te hebben verleend, de bewaartermijn bedraagt maximaal 6 maanden. Na deze periode volgt vernietiging van je persoonsgegevens, je ontvangt daarvan geen bevestiging.

Ploeger Logistics maakt op de websites gebruik van zgn. functionele, analytische en trackingcookies ten behoeve van marketingdoeleinden en mogelijkheden om de klantervaring op onze websites te kunnen verbeteren. Bij een eerste bezoek aan onze websites zullen bezoekers altijd om toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd worden. 

Ploeger Logistics beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt je contact opnemen met ons. 

Wanneer je inzage wil in jouw persoonsgegevens, je gegevens wilt wijzigingen of verwijderen, kun je contact opnemen met Ploeger Logistics. Je kunt jouw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Ploeger Logistics
Postbus 1015
3840 BA Harderwijk
info@ploeger.nl


Wij wijzen je op jouw rechten zoals inzage, wijziging en vernietiging van persoonsgegevens en de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


*Aanpassen privacy statement:  Ploeger Logistics behoudt zich het recht voor het privacy statement aan te passen. Aanpassingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.”